Geachte,

Het natuurbrandrisico gaat naar erg hoog.
Dat houdt onder meer het volgende in

Volgens APV Schouwen-Duiveland:

Direct gevolg:
Op grond van APV 5:33 lid 6 geen gemotoriseerd verkeer meer toegestaan in natuurgebieden. (met name Duinpolder)
Op grond van APV 5:34 lid 6 open vuur verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen.

Facultatief gevolg:
Op grond van APV 5:33 lid 7 uit veiligheidsoogpunt verbieden dat personen zich gedurende de tijd dat de natuurbrandrisico zeer hoog (code rood) volgens het droogte-indicatiesysteem geldt, in door hem bij besluit aan te wijzen natuurgebieden begeven, bevinden of aldaar verblijven, ongeacht of die personen daar hun woon- of verblijfplaats hebben.

Gevolgen onder meer:

Er worden wegen afgesloten (met name duinpolder)
Er komen borden met relevante teksten om mensen te infomeren;
Er zijn extra surveillance van handhaving en ander inhuurkrachten in het gebied.
Er worden relevante meertalige informatie folders uitgereikt en ook te beschikking gesteld aan recreatieondernemers en strandpaviljoens.
Evenementen worden benaderd op risico’s, geen vuurwerk. Etc.