Actueel Nieuws2021-07-25T14:40:19+02:00

Actueel Nieuws:

Reserveren restaurant

2 oktober 2022|

Beste gasten,

Vandaag zondag 2 oktober is het raadzaam te reserveren voor het restaurant.

Door de geringe personeel bezetting hebben we een beperkte capaciteit.

Reserveren kunt u via de gasten (deze) site. Of aan de bar vanaf 16 uur.

Let wel vol=vol

Openingstijden horeca

22 september 2022|

Vanaf  22 sept is de horeca elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend

Het natuurbrandrisico gaat naar erg hoog.

10 augustus 2022|

Geachte,

Het natuurbrandrisico gaat naar erg hoog.
Dat houdt onder meer het volgende in

Volgens APV Schouwen-Duiveland:

Direct gevolg:
Op grond van APV 5:33 lid 6 geen gemotoriseerd verkeer meer toegestaan in natuurgebieden. (met name Duinpolder)
Op grond van APV 5:34 lid 6 open vuur verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen.

Facultatief gevolg:
Op grond van APV 5:33 lid 7 uit veiligheidsoogpunt verbieden dat personen zich gedurende de tijd dat de natuurbrandrisico zeer hoog (code rood) volgens het droogte-indicatiesysteem geldt, in door hem bij besluit aan te wijzen natuurgebieden begeven, bevinden of aldaar verblijven, ongeacht of die personen daar hun woon- of verblijfplaats hebben.

Gevolgen onder meer:

Er worden wegen afgesloten (met name duinpolder)
Er komen borden met relevante teksten om mensen te infomeren;
Er zijn extra surveillance van handhaving en ander inhuurkrachten in het gebied.
Er worden relevante meertalige informatie folders uitgereikt en ook te beschikking gesteld aan recreatieondernemers en strandpaviljoens.
Evenementen worden benaderd op risico’s, geen vuurwerk. Etc.

Brandgevaar

17 juli 2022|

Door de langdurige droogte zijn de natuur- en duingebieden kurkdroog. Houd rekening met de volgende maatregelen en adviezen:

  • Op de camping geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als koken met open vuur op vaste brandstoffen zoals houtskool.
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten, glas en plastic altijd in een prullenbak of neem het mee.
  • Houtskool barbecue is verboden op de camping gedurende deze droge periode!

Reserveren Restaurant

27 april 2022|

Reserveren handig en snel via de button op deze site.

Gereserveerde gasten hebben altijd voorrang.

Zwembad

9 april 2022|

Het zwembad is geopend

LET OP VERWARMING D.M.V. ZONNE-ENERGIE

De watertemperatuur is nu 28,2  graden.

Ga naar de bovenkant